คำปฏิเสธ

บทความที่ตัดตอนมาในรายงานไซต์นี้กับสถานะของอุตสาหกรรมที่เห็นโดยสื่อกระแสหลักและไม่จำเป็นต้องสะท้อนความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของ ILWU ชายฝั่ง Longshore กอง

กระทู้เมื่อเร็ว ๆ

โจนส์ทำมีประโยชน์สำคัญในการเดินเรือประเทศและคนงานของ

ตัดตอนมาจากความเห็นในฮิลล์:

โจนส์ทำช่วยให้ประเทศนี้ที่แข็งแกร่งโดยการสนับสนุนงานที่อู่ต่อเรืออเมริกันส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมและการฝึกอบรมและเอื้อต่อเศรษฐกิจของประเทศและการป้องกันประเทศ

ดังนั้นแม้ทุกเดือนคุณสามารถนับบนความสนใจเป็นพิเศษโดยอ้างว่าโจนส์ทำได้ outlived ประโยชน์และควร [... ]

ส่วนแบ่ง