Renuncia

Os artigos extraído neste informe lugar sobre o estado da industria como ver pola grande mídia, e non reflicten necesariamente a opinión dos directores da Longshore División ILWU Coast.

Jones Act ofrece beneficios esenciais para unha nación marítima e os seus traballadores

Fragmentos dun comentario en The Hill:

A Lei Jones mantén este país forte, apoiando os traballos en estaleiros americanos, impulsar o investimento industrial e formación, e contribuíndo para a economía do noso país e de defensa nacional.

Aínda así, cada mes pode contar con intereses especiais, alegando que a Lei Jones sobreviviu á súa utilidade e debe [...]

Acción