Renúncia

Els articles extretes en aquest lloc: notificar sobre l'estat de la indústria, com es veu pels mitjans de comunicació, i no reflecteixen necessàriament l'opinió dels funcionaris de la Divisió d'Estibadors Costa ILWU.

Llei Jones atorga beneficis essencials per a una nació marítima i els seus treballadors

Extractes d'un comentari publicat a The Hill:

La Llei Jones manté fort a aquest país mitjançant el suport als treballs en les drassanes nord-americans, la promoció de la inversió industrial i la formació, i contribuir a l'economia del nostre país i la defensa nacional.

Així i tot, cada mes vostè pot comptar amb els interessos especials al · legant que la Llei Jones ha deixat de ser útil i hauria [...]

Quota